marketing

Marketing

Marketing: Klíč k úspěchu ve světě podnikání

Marketing je jeden z nejdůležitějších prvků v oblasti podnikání. Je to proces, který se zaměřuje na plánování a realizaci aktivit směřujících k tomu, aby byly produkty či služby společnosti úspěšně prodány na trhu. Marketing hraje klíčovou roli při budování image firmy a zvyšování povědomí o jejích produktech,...