anglický výraz pro "založeno"

The Founded

Založeno: Klíčový anglický výraz pro úspěšné podnikání

Co znamená anglický výraz "založeno" v kontextu podnikání? Anglický výraz "založeno" v kontextu podnikání znamená, že byla společnost oficiálně zaregistrována a začala svou činnost. Je to označení pro proces zakládání firmy a vytváření jejího právního a organizačního rámce. Tento termín se používá pro...